De MORA publiceert de Vlaamse cijfers van voertuigkilometer en reizigerskilometer van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In 2013 werd de methodologie veranderd, de Vlaamse cijfers werden overgenomen van het propagatiemodel Promovia 2014. Hierdoor ontstaat een trendbreuk in de cijfers tussen 2011 en 2012.

Auto

Personenmobiliteit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miljard voertuig km 48,69 48,66 48,27 48,22 48,96 49,93 49,67 N/A N/A N/A N/A
Miljard reizigers km 62,8 63,6 63,1 61,54 60,48 59,2 59,4 63 63 N/A N/A