Zoeken op deze website

Personenmobiliteit - auto

De MORA publiceert de Vlaamse cijfers van voertuigkilometer en reizigerskilometer van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In 2013 werd de methodologie veranderd, de Vlaamse cijfers werden overgenomen van het propagatiemodel Promovia 2014. Hierdoor ontstaat een trendbreuk in de cijfers tussen 2011 en 2012.

Auto

Personenmobiliteit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljard voertuig km 47,33 47,65 48,69 48,66 48,27 48,22 48,96 49,93 49,67  
Miljard reizigers km 63,85 61,9 62,8 63,6 63,1 61,54 60,48 59,2 59,4