Een van de negatieve effecten van mobiliteit is de impact op verkeersveiligheid. Het Verkeersveiligheidsplan 2016 van de Vlaamse Regering stelde enkele beleidsdoelstellingen rond verkeersveiligheid voorop. De doelstelling om slechts 200 verkeersdoden te hebben in 2020 werd helaas niet gehaald. De Vlaamse Regering benadrukte in zijn beleidsnota 'Mobiliteit en Openbare Werken' 2019-2024 het belang van verkeersveiligheid. Het verbaast de MORA dan ook dat de beleidsdoelstelling op middellange termijn aangepast werd: van 133 naar 158 verkeersdoden in 2030. De MORA benadrukt daarom de noodzaak aan meer doortastende beleidsinspanningen en -maatregelen.

Verkeersveiligheid

Effecten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Letselongevallen*   27.902 26.058 25.858 24.894 24.809 23.095 23.573 22.895 18.517 21.021
Doden*   376 379 377 389 328 282 296 305 246** 291
Gewonden*   35.267 33.402 33.102 31.934 31.431 29.314 29.736 28.528 22.361 25.236

* Letselongeval = verkeersongeval op de openbare weg met ten minste één voertuig, dat lichamelijke schade veroorzaakt voor minstens één van de betrokkenen.

* Dode = elke persoon die overleed ten gevolge van een verkeersongeval.

* Gewonde = elke persoon die in een verkeersongeval gewond raakt (met of zonder ziekenhuisopname), maar hierbij niet om het leven komt.

** Doelstellingen van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2016:

  • 200 verkeersdoden in 2020

Ter informatie: doelstellingen van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 (Vision Zero 2050):

  • verkeersdoden: 237 in 2025 >158 in 2030 >0 in 2050
  • zwaargewonden: 1.855 in 2025 > 1.237 in 2030 > 0 in 2050
  • letselongevallen: 17.301 in 2025 > 11.534 in 2030 > 2.884 in 2050

 

 

 

Bron: Van Raemdonck, K., Lammar, P. (2021). Jaarrapport Verkeersveiligheid: Analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2019. Afdeling Vlaams Huis Verkeersveiligheid, Departement MOW, Vlaamse overheid.
Rode balken: de gegevens van de jaren 2003 en 2004 zijn minder betrouwbaar